HERBARIUM
Jonsokkoll x Krypjonsokkoll
 
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Ajuga pyramidalis x reptans

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Tomb jordbruksskole i Råde kommune.

Dato: 26 mai 2010