HERBARIUM
Jonsokkoll
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Ajuga pyramidalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Sarpsborg kommune og i Askim kommune.

Dato:
25 mai 2016
2 mai 2009
18 mai 2005