HERBARIUM
Jøkelsmåarve
 
 
Familie: Nellikfamilien
 
Latinsk Navn: Sagina nivalis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Flyplassen på Svalbard og ved Brattfonnhøa i Oppdal kommune.

Dato:
3 august 2014
15 juli 2013