HERBARIUM
Ishavsstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex subspathacea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Flyplassen og på Kapp Thordsen på Svalbard.

Dato:
15 juli 2013
18 juli 2013