HERBARIUM
Isbjørnstarr
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex ursina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Endalen på Svalbard.

Dato: 20 juli 2013