HERBARIUM
Hvitmure
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Drymocallis rupestris

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Dato:
21 juni 2019
4 juni 2011
7 juni 2007