HERBARIUM
Honningknoppurt
 
Familie: Korgplante
 
Latinsk Navn: Centaurea montana

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt i Råde kommune.

Dato: 14 juni 2005