HERBARIUM
Hegg
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Prunus padus

Diverse opplysninger:

Disse bilden ble tatt i Sarpsborg kommune ved Soli Brug, og i Åsbygda i Ringerike kommune.

Dato:
15 mai 2017
8 mai 2011
14 mai 2003