HERBARIUM
Hasselurt
 
 
Familie: Holurtfamilien
 
Latinsk Navn: Asarum europaeum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Lysaker i Oslo kommune.

Dato 25 april 2011