HERBARIUM
Hassel
 
Familie: Hasselfamilien
 
Latinsk Navn: Corylus avellana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Solli Bruk i Sarpsborg kommune, i Bjørnevågen i Fredrikstad kommune og I Tingvoll kommune.

Dato:

22 april 2014
9 april 2010
20 juli 2010
april 2004
9 juli 2006
22 mai 2006
27 mars 2007