HERBARIUM
Hagtorn
 
Familie: Rose
 
Latinsk Navn: Crataegus monogyna ssp. nordica

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Jeløya i Moss kommune.

Etter å ha sjekket frukten hadde den ett frø.

Dato:
7 juni 2007
3 august 2007