HERBARIUM
Håret mellomnype
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rosa subcollina

Diverse opplysninger:

Disse bildene er ved Svinesund i Halden kommune.

Dato: 12 juni 2014