HERBARIUM
Gytjeblærerot
 
Familie: Blærerotfamilien
 
Latinsk Navn: Utricularia intermedia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Grytdalen i Oppdal kommune, og på Slåttemyra i Nittedal kommune.

Dato:
13 juli 2009
28 juni 2007
8 juli 2006