HERBARIUM
Gul valmuesøster
 
 
Familie: Valmuefamilien
 
Latinsk Navn: Meconopsis cambrica

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Lakkegata skole i Oslo kommune.

Dato: 9 juli 2009