HERBARIUM
Gul nøkkerose
 
Familie: Nøkkerosefamilien
 
Latinsk Navn: Nuphar lutea

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble funnet i Tunevannet i Sarpsborg kommune, og i Gamlebyen i Fredrikstad kommune.

Dato:
24 juni 2013
2 juli 2005