HERBARIUM
Gullrublom
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Draba alpina

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet i Ålmdalen og ved Sissihøa i Oppdal kommune.

Dato:
6 juli 2007
28 juli 2010
10 juli 2005