HERBARIUM
Guldå
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Galeopsis speciosa

Diverse opplysninger:

De 3 første er fotografert på Gjøra i Sunndal kommune.
De 2 siste ble funnet i Sarpsborg kommune.

Dato:
5 juli 2007
19 juli 2004