HERBARIUM
Grusstarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex glareosa

Diverse opplysninger:

Disse ble funnet ved Tredalen på Spjær øya i Hvaler kommune.

Dato: 18 mai 2008