HERBARIUM
Grønnvier
Les mer om grønnvier i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix phylicifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kongsvoll i Oppdal kommune.

Dato: 17 juli 2009