HERBARIUM
Grønnpil
 
Familie: Vierfamilien
 
Latinsk Navn: Salix x rubens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Røds Bruk på Kråkerøy i Fredrikstad kommune.

Dato: 7 juni 2008