HERBARIUM
Grønn busthirse
Les mer om grønn busthirse i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Setaria viridis

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Torsnes kommune.

Dato: 14 august 2009