HERBARIUM
Grønt Hønsegress
 
Familie: Slirekne
 
Latinsk Navn: Persicaria lapathifolia ssp. pallida

Diverse opplysninger:

Denne ble funnet i Sarpsborg kommune ved Kalnes jordbruksskole.

Dato: 9 august 2005