HERBARIUM
Groblad
 
Familie: Kjempefamilien
 
Latinsk Navn: Plantago major

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Hvaler kommune, og på Fagerhaug i Oppdal kommuen.

Dato:
26 juli 2010
3 juli 2005