HERBARIUM
Gresk asel
EditRegion8  
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Sorbus greca

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på nordsiden av Kampen park.
Arten er bestemt av Tore Berg ved Botanisk museum.

Dato: 25 mai 2011