HERBARIUM
Greinengkall
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Rhinanthus angustifolius angustifolius

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kurefjorden i Råde kommune.

Dato: 27 juni 2014