HERBARIUM
Gravmyrt
Les mer om gravmyrt i Den Virtuelle floraen Les mer om gravmyrt i Urtekildens planteleksikon
 
 
Familie: Gravmyrtfamilien
 
Latinsk Navn: Vinca minor

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt ved Tomb i Råde kommune, og på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato:
28 mai 2013
26 mai 2010