HERBARIUM
Gråstarr
 
Familie: Starr
 
Latinsk Navn: Carex canescens

Diverse opplysninger:

Dette bildet ble tatt på Kurland i Sarpsborg kommune.

Dato: 7 juni 2006