HERBARIUM
Gråselje
 
Familie: Vier
 
Latinsk Navn: Salix cinerea

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Tunevannet i Sarpsborg kommune.

Dato:
14 mars 2007
15 mars 2003