HERBARIUM
Glisnestarr
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex distans

Diverse opplysninger:

Det første bilde er tatt på Store Sletter i Råde kommune.

De andre bildene er tatt på Sauholmen i Utgårdskilen i Hvaler kommune.

Dato:
22 mai 2008
3 juni 2007