HERBARIUM
Gjetertaske
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Capsella bursa-pastoris

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Sarpsborg og i Oppdal kommune.

Dato:
17 juli 2009
8 mai 2005