HERBARIUM
Gjeldkarve
 
Familie: Skjermplantefamilien
 
Latinsk Navn: Pimpinella saxifraga

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Lønset i Oppdal kommune.

Dato:
5 juli 2007