HERBARIUM
Giftbær
Les mer om giftbær i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Søtvierfamilien
 
Latinsk Navn: Nicandra physalodes

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Øra i Fredrikstad kommune.

Dato:
21 september 2008
14 september 2008