HERBARIUM
Geitrams
 
Familie: Mjølkefamilien
 
Latinsk Navn: Epilobium angustifolium

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Sarpsborg.

Dato:
24 juni 2012
17 september 2009
3 august 2005