HERBARIUM
Gåsefot
 
Familie: Rubladfamilien
 
Latinsk Navn: Asperugo procumbens

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på øya Spjær i Hvaler kommune.

Dato: 29 mai 2008