HERBARIUM
Fuglestarr
Les mer om fuglestarr i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Starrfamilien
 
Latinsk Navn: Carex ornithopoda

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato: 1 august 2008