HERBARIUM
Flueblom
Les mer om flueblom i Den virtuelle floraen
 
 
Familie: Orkidéfamilien
 
Latinsk Navn: Ophrys insectifera

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Enghaukberget i Fredrikstad kommune.

Dato:
16 juni 2012
3 juni 2011
12 juli 2010