HERBARIUM
Fløyelsbjørnebær
 
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Rubus vestitus

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på tømmerlageret til Borregaard på Opsund.

Dato: 25 august 2008

Bestemt av Tore Berg.