HERBARIUM
Fliktvetann
 
Familie: Leppeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Lamium hybridum

Diverse opplysninger:

Begge disse plantene er fotografert i Sarpsborg kommune.

Dato:
2 april 2008
9 september 2005