HERBARIUM
Flekkmure
 
Familie: Rosefamilien
 
Latinsk Navn: Potentilla crantzii

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Sisshøa, i Vinstradalen og i Ålmdalen i Oppdal kommune.
På Brattestø i Hvaler kommune og i Seljord kommune.

Dato:
9 juli 2019
26 mai 2012
28 juli 2010
25 juli 2005
12 mai 2005