HERBARIUM
Fjellsnelle
 
Familie: Snellefamilien
 
Latinsk Navn: Equisetum variegatum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
29 juli 2010
14 juli 2007