HERBARIUM
Fjellsmåsyre
 
 
Familie: Slireknefamilien
 
Latinsk Navn: Rumex acetosella ssp. arenicola

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Litjdalen i Sunndal kommune.

Dato:
16 juni 2010