HERBARIUM
Fjellskrinneblom
 
Familie: Korsblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Arabis alpina

Diverse opplysninger:

Disse bildee ble tatt i Ålmdalen i Oppdal kommune.

Dato:
14 juli 2007 (2 første)
28 juli 2004