HERBARIUM
Fjellpiggknopp
 
Familie: Piggknoppfamilien
 
Latinsk Navn: Sparganium hyperboreum

Diverse opplysninger:

Denne planten ble funnet ved Rauøre i Gjevilvassdalen i Oppdal kommune.

Dato:
30 juli 2017
26 juli 2006
22 juli 2005