HERBARIUM
Fjellkrekling
 
Familie: Kreklingfamilien
 
Latinsk Navn: Empetrum nigrum ssp hermaphroditum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på Fagerhaug i Oppdal kommune.

Dato: 29 september 2006