HERBARIUM
Fjellfiol
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola biflora

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Oppdal kommune.

Dato:
22 juli 2015
3 august 2015
29 juli 2010
25 juli 2009
7 juli 2003