HERBARIUM
Finnmarkspors
 
Familie: Lyng
 
Latinsk Navn: Rhododendron tomentosum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt ved Kolbjørnviksjøen i Rakkestad kommune.

Dato: 2 juni 2007