HERBARIUM
Fimbulgras
 
 
Familie: Grasfamilien
 
Latinsk Navn: Puccinellia vahliana

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt i Endalen på Svalbard.

Dato: 20 juli 2013