HERBARIUM
Filtkongslys x mørkkongslys
 
 
Familie: Maskeblomstfamilien
 
Latinsk Navn: Verbascum thapsus x nigrum

Diverse opplysninger:

Disse bildene er tatt på tømmerlageret til Borregaard på Opsund, i Sarpsborg kommune.

Dato: 25 august 2008