HERBARIUM
Fagerklokke
 
Familie: Klokke
 
Latinsk Navn: Campanula persicifolia

Diverse opplysninger:

Disse bildene ble tatt i Skjebergdalen i Sarpsborg.

Dato: 5 juli 2004