HERBARIUM
Fagerfiol
 
 
Familie: Fiolfamilien
 
Latinsk Navn: Viola suavis

Diverse opplysninger:

Disse plantene er utflyttninger fra lokasjonen i Kragerø.

Dato: 5 april 2014